Sfeerverslag pleinsessie de Mix 9 maart 2022

Sfeerverslag pleinsessie de Mix 9 maart 2022

11 april 2022

Buurtbewoners die in een voorzichtig lentezonnetje bijpraten onder het genot van een lekker hapje en een drankje. Een grote groep kinderen die aan het spelen is op het centrale plein. Even leek het wel of de plannen voor een groen plein, waar je elkaar kunt ontmoeten en spelen voor de Camera Obscurabuurt, al waren uitgevoerd. Helaas moeten we daar nog even op wachten, maar de start van de uitvoering is nu wel echt in zicht.

Gemeente, buurtbewoners en ontwikkelaars

Medewerkers van BPD, Mitros en de gemeente Utrecht en buurtbewoners waren bij elkaar om het einde van een lang, maar succesvol participatietraject feestelijk te markeren. Trots werden de plannen voor de buurt gepresenteerd aan alle buurtbewoners en was zelfs een filmpje gemaakt dat de toekomstige situatie in beeld brengt. Dat maakt dat het plan nu echt kan gaan leven, ook voor de buurtbewoners die niet betrokken waren bij de Mix sessies. De deelnemers die wel hebben deelgenomen aan de verschillende Mix sessies werden uitbundig bedankt voor hun inzet en geduld. Ook werden er herinneringen opgehaald aan het begin van het proces, toen buurtbewoners en BPD, Mitros en gemeente nog lijnrecht tegen over elkaar leken te staan.

Gemeente Utrecht

Wethouder Kees Diepeveen, die van het begin af aan betrokken is geweest bij het plan, herinnerde zich de eerste buurtbijeenkomst nog goed. De opgave van de gemeente om meer woningen in de stad te bouwen had een plan opgeleverd met een blok huizen midden op het plein. Terwijl een groep actieve buurtbewoners zich inzette voor een groen plein. Die twee plannen leken in eerste instantie onverenigbaar.  “Maar door intensief met elkaar in gesprek te gaan en echt naar elkaar te luisteren hebben we de twee plannen op een slimme manier in elkaar kunnen schuiven”, volgens wethouder Diepeveen. Ook de wethouder was onder de indruk van de manier waarop de buurtbewoners het hele traject constructief hebben meegedacht. Hij benadrukte dat de nieuwe Camera Obscurabuurt onder andere door de goede inbreng vanuit de buurt en de samenwerking met de makers en de gemeente erg mooi gaat worden.  

Nabije toekomst

De komende tijd staat in het teken van de voorbereiding op de uitvoering van de plannen. Behalve het doorlopen van de benodigde procedures, zal er ook een aannemer geselecteerd worden en zullen de plannen voor de nieuwe woningen door de architecten verder worden uitgewerkt. Uiteraard worden buurtbewoners op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. Daarin zal ook aandacht worden besteed aan de overlast, die helaas onvermijdelijk is, verbonden aan de sloop- en bouwwerkzaamheden.